ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ТАЙШИР СУМ
ЗАРЛАЛ
Багуудад төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулaхаар боллоо. V/24 Хуримт, V/25 Галуут, V/27 Далан
ЗДТГ-ын эрхэм зорилго
Төрийн хууль тогтоомжийг дээдлэн сахиж, санаачлагатай чадварлаг мэргэшсэн,ажлын албыг бүрдүүлж, нутаг дэвсгэрийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн үр дүнд чиглэсэн нээлттэй, иргэдэд ойр, уян хатан, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино. Мэдээ оруулсан: 2018-01-25 15:28:15